لیزینگ به عنوان یکی از ابزارهای مهم اعتباری، برای رشد اقتصادی کشورها شناخته شده است . لیزینگ عبارت از مجموعه مبادلات اقتصادی است که به همراه یک رشته عمليات اعتباری کاملاً تخصصی انجام می گردد ، این عملیات در جهت واگذاری عین یا منفعت کالاهای سرمایه ای یا مصرفی بادوام به متقاضیان صورت می پذیرد.

 

روش های لیزینگ

دامنه صنعت لیزینگ در جهان از گستردگی قابل توجهی برخوردار است. نوآوری ها و تکنیک های عملیاتی گوناگون، صنعت لیزینگ را از لحاظ کاربردی به دو روش لیزینگ عملیاتی  (Operating lease ) و لیزینگ مالیFinancial Lease) ) طبقه بندی نموده است .

 

ویژگیها و مزایای صنعت لیزینگ

 • سرعت عمل در تامین ماشین آلات و منابع مورد نیاز
 • بهره مندی از تکنولوژی روز
 • استفاده بهینه از نقدینگی
 • ضد تورمی بودن صنعت لیزینگ
 • انعطاف پذیری و ساختاربندی تسهیلات در جهت تطابق با شرایط متقاضیان
 • امکان تملک ماشین آلات، دستگاهها و تجهیزات و پرداخت بهای آن از محل درآمدهای آتی حاصل از بهره برداری از آنها
 • امکان جایگزینی دستگاهها و ماشین آلات به منظور هماهنگ شدن با صنعت و تکنولوژی روز

 

بخشهای مورد فعالیت

 • بخش نفت، گاز و پتروشیمی ( صنایع بالا دستی و پایین دستی )
 • بخش پیمانکاری طرحهای عمرانی، ساختمانی و راهسازی
 • بخش پزشکی و تجهیزات بیمارستانی
 • بخش معدن و صنایع معدنی
 • بخش کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی
 • بخش حمل و نقل زمینی، هوائی، دریایی و ریلی
 • بخش کشاورزی و امور دام
 • بخش خدمات