نفت، گاز، پتروشیمی

  • تامین مالی خرید دستگاه ها و تجهیزات لرزه نگاری، خدماتی و سایر تجهیزات جانبی مورد استفاده در بخش نفت و گاز و پتروشیمی.
  • تامین مالی خرید ماشین آلات، دستگاه ها و تجهیزات جانبی منصوب بر روی دکل های حفاری و مورد استفاده در امر حفاری از جمله موتورها، پمپ ها، تاپ درایو، سیستم کنترل و اندازه گیری و... .
  • تامین مالی خرید تجهیزات، دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز پیمانکاران و دست اندرکاران پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی.
  • تامین مالی خرید دکل های حفاری ( زمینی و دریایی ).
  • تامین نقدینگی مورد نیاز برای Overhaul نمودن دکل های حفاری.
  • تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز پیمانکاران و مجریان پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی.
  • تامین مالی خرید شناورهای (یدک کش، تدارکاتی و...) مورد نیاز برای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی.
  • تامین مالی خرید وسائط مورد نیاز اعم از وسائط نقلیه خاص، حمل و نقل، جراثقال و سایر خودروهای مورد نیاز پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی.
  • تامین مالی خرید سایر دستگاه ها وتجهيزات جانبی وتدارکاتی مورد نیاز سایت ها و تاسیسات پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی.